Nu kraftsamlar vi för kulturen i Norrköping!

Det blev en mäktig manifestation under Kulturnatten mot planerna på utförsäljning av Louis
De Geer – läs mer här:
Aktiviteter

Norrköping är sedan lång tid tillbaka en av landets främsta kulturstäder, med ett brett och rikt kulturliv.

Efter senaste valet tog Borgerlig samverkan (BS) under ledning av Moderaterna och med stöd av Sverigedemokraterna över den politiska makten i Norrköping. Man har vid upprepade tillfällen i media meddelat att kommunens ekonomi är ansträngd och att ett ekonomiskt stålbad väntar oss invånare. Ingen förnekar att det ekonomiska läget i Sverige, med ökad inflation, försämrad kronkurs och högre räntor är ansträngt men frågan är hur man tacklar situationen. 

BS anser inte att kulturen är en kommunal kärnverksamhet och har belagt den med hårda sparkrav. Man förespråkar en kraftigt ökad självfinansiering. En av de första åtgärderna var att dubblera avgiften för barn i Kulturskolan och att föreslå inträdesavgift på Stadsmuseet. Biblioteken har också drabbats vilket lett till problem för personalen och försämring av verksamheten. Genom en kommunal omorganisation visar man tydligt att man nedvärderar kulturen. 

Det finns mycket forskning både i Sverige och i andra länder som visar att städer som satsar på kultur är vinnare och utvecklas positivt. BS väljer en annan väg och utreder nu dessutom en försäljning av Norrköpings Konsert- och Kongresshus Louis De Geer, av det ideologiska skälet att ”kommuner ska inte äga konserthus”. Konserthuset, som ursprungligen var Holmens pappersbruk, är en fantastisk byggnad som är ombyggd med inspiration från Dresdenoperan och där också Symfoniorkestern uppträder. För oss Norrköpingsbor symboliserar konserthuset övergången från den gamla fabriks- och kulturstaden till den moderna, mångfasetterade kulturstaden. Det har ofta kallats ”Norrköpingsbornas vardagsrum”.

Det är en dålig idé för en kommun att sälja ut sina fastigheter till privata aktörer för att sedan hyra tillbaka dem – det blir på sikt en dyr affär för skattebetalarna. I det här fallet äventyrar det dessutom Symfoniorkesterns framtid då privata aktörer efter förvärvet vanligtvis skriver upp värdet på fastigheten och höjer hyrorna. Norrköpings symfoniorkester är en av landets främsta.

Den senaste tiden har händelseutvecklingen i Norrköping uppmärksammats av tidningar, radio och teve över hela landet – och även internationellt av den franska tidningen Le Monde. Debatten har varit hård och det har förekommit övertoner från flera håll. Ledande företrädare för Norrköpingsmoderaterna har kallat kulturarbetare och kulturvänner för ”den bortskämda kultureliten” samt hävdat att ta del av kulturen är att ”parasitera genom att tillskansa sig viktiga offentliga resurser”.

Norrköpings Kulturskyddsförening vill samla människor med intresse för kulturfrågor – över partigränserna. Vi vill bidra med en konstruktiv diskussion och bygga upp en rik idébank. Till att börja med fokuserar vi på att förhindra en utförsäljning av Louis De Geer men vi vill även se en mer långsiktig verksamhet – folkbildning i begreppets bästa betydelse. Vi tänker oss att arrangera föreläsningar, paneldebatter, aktioner och att skriva debattartiklar.

VI VILL STOPPA UTFÖRSÄLJNINGEN AV LOUIS DE GEER!

VI VILL VÄRNA OCH UTVECKLA KULTURSTADEN NORRKÖPING!

________________________________________

Bild, Louis De Geer: Mattias Wettergren